Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 december 2018

Paarse Vrijdag

D66 wil op deze Paarse Vrijdag solidariteit tonen met alle LHBTI-jongeren binnen onze gemeente. Helaas krijgt deze groep jongeren, ondanks toenemende acceptatie, nog steeds vaak te maken met negatieve reacties en geweld.

Deze negatieve reacties hebben invloed op het welzijn en de gezondheid van deze groep jongeren. Denk hierbij aan een significant groter risico op psychische klachten, depressies en zelfmoordpogingen.

De Gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug heeft zich er in het raadsprogramma al over uitgesproken dat het van belang is dat al onze inwoners zich veilig en geaccepteerd moeten kunnen voelen binnen onze gemeente. Ook in het uitvoeringsprogramma is door het College op hoofdlijnen aandacht besteed aan LHBTI-emancipatie.

Omdat wij denken dat het College hierin nog wat extra aanmoediging kan gebruiken en onze solidariteit natuurlijk niet alleen de 2e vrijdag in december betreft, heeft D66 samen met OPEN en VVD een motie ingediend waarin wij onder andere oproepen speciaal aandacht te geven aan psychische problemen bij LHBTI-jongeren en de rol die sportclubs kunnen spelen bij de acceptatie van deze groep.

De motie die je hier kunt lezen wordt in de raadsvergadering van donderdag 20 december besproken.