Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

Inbreng D66 Raadsvoorstel Zonheuvel

“Om te beginnen bedankt D66 de school, ouders en omwonenden voor al hun inzet, kennis en energie. Participatie staat bij D66 hoog in het vaandel en we zien graag dat de expertise van onze inwoners veel meer wordt gebruikt. We hebben op de school zelf en ook tijdens de beeldvorming mogen ervaren hoeveel passie en liefde er voor de school is, en dat iedereen een bijdrage wil leveren voor een gezonde, duurzame en frisse toekomst van de Zonheuvel.

D66 dringt al jarenlang aan op een gemeenschappelijke visie op het onderwijs in Driebergen. Nu ‘hoppen’ we steeds van het ene naar een ander incident. D66 wil een Lokale Eaducatieve Agenda waarin het belang van de kinderen van 0 tot 12 jaar centraal staat met Integrale Kind Centra en doorlopende leerlijnen.

Nogmaals: het belang van het kind staat in deze centraal. Want dat lijkt in de discussie over de Zonheuvel nog wel eens naar de achtergrond te schuiven bij het praten over prognoses , verordeningen, normbedragen, aanbestedingen, etc.…

Dat de functionele en technische staat van het gebouw van basisschool De Zonheuvel ingrijpend moet worden verbeterd, daar is iedereen het sinds 2011 over eens. Naarmate de tijd vordert, is die urgentie alleen nog maar groter geworden. De vraag die nu voor ligt is of de Raad akkoord gaat met een aanvullend (en onvoorzien) krediet van 708.566 euro, zodat de school zo snel mogelijk kan starten met de broodnodige renovatie.

Dat is, ook voor D66, een lastige vraag. We hebben al eerder in het proces dit voorjaar aangegeven niet anders dan “knarsetandend” akkoord te kunnen gaan met het bouwplan, omdat wij graag hadden gezien dat financiering en aanbesteding van dit project volgens de Design & Build-methode was gelopen. Wij denken dat de budgetoverschrijding mede veroorzaakt is door de traditionele manier van aanbesteden die niet onze voorkeur heeft.

Positief is de inzet van de Zonheuvel zelf. Er is de afgelopen weken hard gewerkt om te bekijken op welke wijze er een alternatief budget gerealiseerd kan worden of dat er nog bezuinigingsmogelijkheden zijn.

Een ander voordeel van het plan voor renovatie is dat we relatief snel kunnen starten en de kinderen/ouders niet langer in onzekerheid zitten. Het nieuwbouwplan betekent veel tijd verliezen en risico’s voor wat betreft de financiën, de planning en het participatieproces. Vanuit het oogpunt van de kinderen is renovatie wat ons betreft het beste alternatief. Daarnaast is het plan voor de renovatie het resultaat van een zorgvuldig participatieproces, waar D66, zoals eerder aangegeven, bijzonder veel belang aan hecht. We willen graag een betrouwbare overheid zijn. Met inwoners die vertrouwen hebben in de lokale politici, die zich houden aan een eerder gegeven woord. Uiteindelijk zijn deze twee factoren voor D66 doorslaggevend.

D66 zal daarom als dat nodig is instemmen met de verhoging van het budget voor de renovatie, waarbij we het College op willen roepen de eerder genoemde bijdrage van de school voortvarend op te pakken, zodat school en gemeente in gezamenlijkheid het ontstane tekort overbruggen.

Daarnaast roepen we de Raad en College op om in deze periode echt werk te maken van de toekomstvisie op het onderwijs in Driebergen over 20 à 30 jaar. Anders komen we binnenkort in de gesprekken over Dolfijn, Vuurvogel en De Kring in dezelfde spagaat terecht.”