Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Motie: Duidelijkheid voor de sport

Samen met VVD en CDA dienen wij onderstaande motie in tijdens de raad van 8 november:

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018,
Constaterende dat

  • Per 1 januari 2019 de btw regels voor sport veranderen. En dat vanaf dat moment sportclubs/stichtingen en de gemeente de btw voor investeringen in en exploitatie van sportaccommodaties niet meer terug kunnen krijgen van de belastingdienst
  • De kosten voor de sportclubs/stichtingen daardoor zullen toenemen omdat zij geen btw-compensatiesubsidie van het Rijk voor hun stijgende exploitatiekosten krijgen. En de mogelijkheden voor compensatiesubsidie van hun investeringen zeer beperkt zijn. [verwijzend naar HSI bijeenkomst over subsidiemogelijkheden van 8 okt]

Overwegende dat

  • Het fiscaal/juridisch kader voor de sportclubs/stichtingen onder deze nieuwe btw regels vooralsnog onduidelijk is
  • Sportkoepel HSI ook aandacht vraagt voor deze problematiek, en er vele vragen leven bij de betrokken sportclubs/stichtingen
  • In 2017 er reeds een taakstellende structurele bezuiniging op het onderhoud van de sportvelden is gerealiseerd van € 50.000
  • In spoor II van de begroting ook een ombuiging (bezuiniging) staat van structureel € 100.000 op de sportaccommodaties van de sportclubs/stichtingen vanaf het jaar 2020

Verzoekt het college
Op korte termijn (voor eind 2018) met sportkoepel HSI en de betrokken sportclubs/stichtingen om tafel te gaan zitten om duidelijkheid te scheppen over de financiële en fiscaal/juridische consequenties van deze nieuwe btw regels. En de raad hierover op de hoogte te houden.