Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

Art. 39- vragen over tijdelijke huisvesting scholen in Driebergen

Op verzoek van de betreffende scholen hebben wij recentelijk een bezoek gebracht aan zowel De Vuurvogel als De Ontdekkingsreis in Driebergen. Bij beide scholen bestaan grote zorgen die te maken hebben met tijdelijke huisvesting in relatie tot voorgenomen verbouwing van diverse scholen (De Vuurvogel, De Ontdekkingsreis, De Zonheuvel, De Dolfijn en De Kring) in Driebergen. De scholen merken dat de onzekerheid rondom de huisvesting onrust bij ouders, leerlingen, leerkrachten en omwonenden teweegbrengt.

Lange termijn
1. Heeft het College een concreet tijdpad voor de renovatie/nieuwbouw voor ogen? Zo ja, kan het College dit tijdpad delen met de Raad?
2. Is er voldoende alternatieve tijdelijke huisvesting beschikbaar tijdens de renovatie/nieuwbouw van de diverse scholen? Zo ja, kan het College aangeven welke locaties het hiervoor in gedachten heeft? Zo nee, kan het College aangeven op welke termijn er acties worden genomen om voldoende alternatieve tijdelijke huisvesting te realiseren? En kan het College in dat geval aangeven welk effect het ontbreken van alternatieve tijdelijke huisvesting heeft op de uitvoering van het IHP, zowel qua tijd als kosten?
3. Op welke termijn worden de scholen geïnformeerd over dit tijdpad en de alternatieve locaties?

Korte termijn
4. Op welke wijze en wanneer zijn de omwonenden van ’t Oostrom geïnformeerd over de komst van De Vuurvogel?
5. Op welke wijze is de ‘tweede stroom’ van de Vuurvogel besproken in het OOGO?
6. Wanneer horen de ouders van de ‘tweede stroom’ van de Vuurvogel of ze ook na de kerstvakantie in ’t Oostrom mogen blijven, danwel wat de nieuwe locatie zal worden?
7. Binnenkort is een uitspraak van de commissie Bezwaar & Beroep over de situatie rondom de status van De Ontdekkingsreis. Kunt u de Raad informeren over de uitspraak en het advies?