Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 oktober 2018

Anders wonen in onze gemeente

Wat een inspirerende avond was het op 4 oktober jl. Meer dan 100 betrokken inwoners waren in het Cultuurhuis om met elkaar de mogelijkheden van alternatieve woonvormen te bespreken. Er werd gesproken over Tiny Housing, over mantelzorgwonen , over levensloopbestendig bouwen en over de hobbels in de praktijk om tot nieuwe, inspirerende en flexibele woonvormen te komen.

Ook zijn allerlei initiatieven voor ‘een CPO’ besproken: een coöperatieve particuliere opdracht. Oftewel: met een groep allerlei woningen laten bouwen helemaal naar wens van de deelnemers, die er daarna zelf ook gaan wonen. Aan alle tafels werd vol energie gesproken over de mogelijkheden en de wensen. Mensen willen samen leven, ruimte hebben om hun gemeenschap vorm te geven en groen wonen. Groen in de vorm van bomen en planten, en in de vorm van duurzaam. Om als gemeenschap energie op te wekken en te verdelen, en hun omgeving minder te bestraten. Opvallend is ook, dat veel van de woonwensen die naar voren zijn gekomen zich richten op kleiner wonen: minder woonoppervlak, minder eigen tuin.

Wij willen dit alles vertalen naar onze nieuwe Woonvisie waarover op 18 oktober a.s. de beeldvormende vergadering van start gaat. Een Woonvisie die ruimte geeft aan nieuwe energie en nieuwe woonvormen. Die ruimte biedt aan inwoners om eigen ideeën te verwezenlijken. Minder regels en minder gedoe.