Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018

Vragen over consequenties vervallen recht op aftrek van BTW voor sportverenigingen en sportstichtingen

Voor de zomer werd duidelijk dat  door een noodzakelijke wetswijziging het recht op aftrek van BTW voor sportverenigingen en sportstichtingen per 1 januari 2019 komt te vervallen. Dit heeft financiële gevolgen voor een aantal sportverenigingen binnen onze Gemeente.

Er werd toen ook aangekondigd dat amateursportorganisaties per 1 januari 2019 een minimaal subsidiebedrag aan zouden kunnen vragen voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Dit ter compensatie van de BTW-wijziging.

D66 heeft een drietal vragen over deze wijziging:

Hoeveel sportverenigingen binnen onze Gemeente zullen consequenties ondervinden van deze wijziging?

  • Heeft de Gemeente deze sportverenigingen geïnformeerd over (1) deze wijziging, inclusief financiële/fiscale gevolgen en (2) de manier waarop vanaf 1 januari een subsidie kan worden aangevraagd?
  • Gaat de Gemeente een actieve rol spelen bij de subsidie-aanvraag? Bijvoorbeeld door het bundelen van meerdere aanvragen van verenigingen, om zo het minimale subsidiebedrag te halen. Of is het geheel aan de vereniging zelf om dit op te pakken?