Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 juni 2018

Driebergen-Zeist als tweede intercitystation voor de stad Utrecht en Science Park?

Goede en snelle OV verbindingen was de afgelopen jaren en bij de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk speerpunt voor D66 en daarom is met regelmaat aandacht gevraagd voor het behouden van de intercity stops op station Driebergen-Zeist. De intercity verbindingen met Schiphol/Amsterdam en Arnhem/Nijmegen zijn wat reistijden betreft zeer voordelig voor forensen en studenten en van belang voor behoud van het aantrekkelijke werk- en vestigingsklimaat van onze gemeente.

We waren dan ook blij verrast – en voelden ons gesteund – door het actieprogramma ’ U Ned’ wat op maandag 28 mei openbaar is geworden, In dit actieprogramma, ‘voor bereikbare gezonde groei in de metropoolregio Utrecht’, staat dat in de toekomst de snelgroeiende stad Utrecht een tweede intercitystation nodig heeft, en met een nieuwe hoogwaardige openbaarvervoerring om de stadsregio heen. Provincie en gemeente Utrecht vragen aan het Rijk een investering te doen van miljarden euro’s om de bereikbaarheid van de regio te garanderen nu de groei van aantal inwoners en bedrijven sterk toeneemt

Gepleit wordt door de bestuurders voor een hoogwaardige openbaarvervoerring rond Utrecht waardoor niet alle reizigers meer via Utrecht Centraal hoeven te reizen. Gedacht wordt aan een snelbus- of tramlijn die op een aantal plekken bij onder meer de snelwegen ondergronds zal moeten gaan, of eroverheen. De bedoeling is dat reizigers van buiten Utrecht bijvoorbeeld hun auto bij een van de opstappunten parkeren en met het OV verder naar hun bestemming in de stad rijden. Of per fiets, omdat ook het fietsnetwerk wordt uitgebreid. Universiteitscomplex De Uithof dreigt door de eigen groei ook onbereikbaar te worden. Daarom opperde de directie al eerder om stations en fietspaden op te waarderen, waardoor de vele werknemers en studenten van het Utrecht Science Park het centraal station in Utrecht kunnen mijden.
Naar aanleiding van de berichtgeving in de media zijn door de fractie van D66 in de raadsvergadering van 7 juni vragen gesteld, o.a. of er bij de bouw van het nieuwe station Driebergen Zeist wordt geanticipeerd om als intercitystation te gaan functioneren en wat er voor nodig is om een rol te spelen als opstappunt voor het Utrecht Science Park (bijvoorbeeld het doortrekken van de tramverbinding/Uithoflijn ?)

Om hier meer duidelijk over te krijgen en ook over hoe we als gemeente betrokken willen worden bij het U Ned actie programma zal D66 een agenderingsverzoek indienen om dit na de zomervakantie als Raad met het College te bespreken.

Verder organiseert op 19 juni de D66 werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit een discussie avond over bereikbaarheid van het Utrecht Science Park om te weten hoe buurgemeenten en de Provincie naar dit probleem kijken (en wat ook als input kan dienen voor het Provinciale verkiezingsprogramma).