Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 maart 2018

Dank voor je stem!

Beste kiezers,

Wij danken jullie hartelijk voor jullie stem op D66! We zijn verheugd en trots dat we – tegen de landelijke trend in – 5 zetels in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug hebben kunnen behouden. Onze fractie gaat de komende jaren hard aan de slag om onze plannen, die jullie gesteund hebben, waar te maken.

Wij feliciteren Karin Oyevaar van harte met de raadszetel, die ze met voorkeursstemmen na een actieve campagne verdiend heeft. Haar gedrevenheid en goede ideeën voor de Heuvelrug zijn een versterking voor onze fractie. Helaas betekent het ook dat Cosmas Blaauw niet terugkeert in de Raad. Cosmas stond aan de basis van het raadsbrede programma in 2014 en heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in verschillende dossiers. We zullen zijn bevlogenheid in de Raad missen! Veel dank en waardering voor zijn inzet.

Carmen Rietdijk, een van onze andere kandidaten, werd woensdag bij de verkiezingen met voorkeursstemmen gekozen. Om privéredenen kan zij echter, met pijn in het hart, haar plek niet innemen. In haar privéleven heeft zich recent een situatie van overmacht voorgedaan. Dit is niet eerder gecommuniceerd wegens de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen binnen die situatie en ieders hoop op snelle verbetering. Helaas bleef verbetering tot nu toe uit. Toch blijven we optimistisch voor de toekomst. Wij danken al diegenen, die op Carmen hebben gestemd, voor het in haar gestelde vertrouwen. Wij hebben met Carmen afgesproken, dat wij haar zullen steunen om haar politieke ambities waar te maken, op een later moment als de gelegenheid zich weer voordoet. Wij wensen Carmen intussen veel sterkte. Erik van Buiten zal als nr. 4 op de kandidatenlijst de raadszetel innemen. En om met de woorden van Carmen te spreken: wij hebben er alle vertrouwen in dat hij het raadslidmaatschap betrokken, bevlogen, en bekwaam zal invullen.

Hartelijke groeten mede namens de fractie, het campagneteam en vele actieve leden,

Het bestuur