Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 maart 2018

D66 wil voor Driebergen-Rijsenburg

Goed onderwijs

  • Scholen (o.a. Zonheuvel, De Kring en Dolfijn) duurzaam renoveren (vernieuwbouwen) voor een gezonde en geborgen leeromgeving
  • Scholen ondersteunen om passend onderwijs beter invulling te geven en thuiszitters te voorkomen
  • Oversteekplaatsen en de fietsveiligheid op de routes van en naar scholen en sportclubs verbeteren. O.a. op Arnhemse Bovenweg en Hoofdstraat

Goed wonen

  • Het voor jongeren en ouderen mogelijk maken in Driebergen te blijven wonen door geschikte en betaalbare woningen te bouwen
  • Een centrumplan Driebergen ontwikkelen. Met een levendigere uitstraling en een kwaliteitsimpuls voor de achterkant van de Traaij. Op de Appelgaard parkeerplaatsen en passende woningbouw, inclusief mogelijk een maatschappelijke functie. Doorstroming Hoofdstraat en Loolaan verbeteren
  • Aanpak eenzaamheid. Meer ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën van inwoners en lokale organisaties om zorg en welzijn te verbeteren

Goed klimaat

  • Gebruik van de fiets stimuleren door betere fietspaden en snellere aansluitingen met bus en treinen (oa Intercity’s)
  • De verduurzaming nu echt versnellen door een wijkgerichte aanpak. Meer oplaadpalen in de wijken en meer fietsenstallingen langs Hoofdstraat en Traay
  • Benutten van het groen voor het versterken van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid, opvang van water.