Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Van idealen naar praktische oplossingen

Dinsdag 6 maart was het verkiezingsgesprek georganiseerd door het Humanistisch Verbond, afdeling Heuvelrug Krommerijn. Het was een boeiende avond waarin de 7 politieke partijen met elkaar en met de zaal met ongeveer 50 inwoners in gesprek gingen over hun idealen. Idealen op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid, de zorg en de samenstelling van een nieuw College. Diverse onderwerpen die leidden tot een goed gesprek waaruit wederom bleek dat de verschillen tussen de verschillende politieke partijen niet heel groot zijn. Dat is ook de afgelopen 4 jaar gebleken met een raadsbreed programma.

Hugo Prakke, lijsttrekker D66 Utrechtse Heuvelrug, benadrukte dat de ambitie Klimaatneutraal 2035 staat als een huis, en liever nog eerder. ‘En daarbij speelt de gemeente een belangrijke aanjagende rol’, aldus Prakke, ‘je kunt deze opgave niet alleen aan de markt overlaten, daarbij is een krachtige overheid nodig die ook zorgt dat alle inwoners (financieel) kunnen meedoen’. Over de zorg hield Prakke een pleidooi voor het uitgangspunt van Positive Health. ‘We willen dat alle inwoners meedoen in de samenleving, waarbij we uitgaan van de eigen kracht van mensen. Maar wanneer inwoners toch behoefte hebben aan ondersteuning, zowel bij fysieke klachten als ook bij levensvragen, dan wil D66 een gemeente die er voor ze is en ondersteunt’. Als laatste pleitte Prakke voor een samenstelling van een nieuw College waarbij de competenties van de kandidaat wethouders voorop staan, en niet de partijafkomst. Prakke: ‘We willen inwoners intensief betrekken na de verkiezingen bij het tot stand brengen van een Samenlevingsakkoord, de gemeente-agenda voor de komende 4 jaar. We maken graag gebruik van alle kennis en ervaring van onze inwoners. En dat kan ook bij de samenstelling van een nieuwe College. Waarom de mogelijkheden voor een goed College beperken tot alleen wethouderskandidaten die door een partij naar voren worden geschoven?’