Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2012

Wat verwachten onze inwoners van dorpsspreekuren?

D66 Utrechtse Heuvelrug streeft naar meer invloed van onze inwoners op de gang van zaken in onze gemeente onder andere door de inzet van internetpeilingen, burgerinitiatieven, dorpsschouwen en dorpsbudgetten. Recentelijk heeft wethouder Tim Verhoef (GL/PvdA) aangegeven dat het College na de zomer 2012 gaat starten met dorpsspreekuren. Het idee is deze spreekuren een ander karakter te geven dan in het verleden is toegepast. Toen werd een inloop gehouden, waarvoor inwoners zich konden melden. Gebleken is dat de belangstelling daarvoor geleidelijk wegebde. Het College denkt nu aan een vorm waarin de dorpswethouder op locatie komt kijken en luisteren naar de vragen en knelpunten waarvoor inwoners aandacht willen vragen. Via de gemeentepagina en de website zullen inwoners gewezen worden op de mogelijkheden om hiervoor voorstellen te doen cq afspraken te maken. D66 heeft grote twijfel of deze nieuwe opzet succesvol zal zijn om het contact tussen gemeente en onze inwoners te versterken. Maar wat vindt u? Wat vindt u van dorpsspreekuren? Hoe zouden deze opgezet en ingevuld dienen te worden? En met welke regelmaat? Graag ontvangen wij uw reactie zodat we dit kunnen meenemen.