Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 september 2010

De spa in de grond

 In de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van 2 september jl. heeft D66 aangegeven akkoord te zijn met het Definitieve Ontwerp van het Gemeentekantoor en het Voorlopig Ontwerp van de Buitenruimte. Hugo Prakke, Raadslid D66, gaf aan dat we sinds enige tijd de slogan 'Nu Doorpakken' hanteren en dat dit zeker ook betrekking heeft op het nieuwe gemeentekantoor. D66 ziet liefst zo snel mogelijk de spa in de grond. Wethouder Pamboer gaf namelijk later in de vergadering aan, op vragen van D66, dat verdere vertraging van de bouw van het nieuwe gemeentekantoor ongeveer 700.00,- euro per jaar kost. Geen tijd (en geen geld) te verliezen!

Over het Definitieve Ontwerp Gemeentekantoor heeft D66 aangegeven dat we zee tevreden zijn over de behaalde duurzaamheid, 1 van de belangrijkste randvoorwaarden voor ons. Verder zijn we zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van Het Nieuwe Werken en de reacties van het ambtenarenapparaat daarop.

Wat betreft de buitenruimte is D66 zeer te spreken over de invulling met het concept van Shared Space. Het staat natuurlijk opgenomen in ons verkiezingsprogramma en we zijn blij dat we hiermee de eerste ervaringen kunnen gaan opdoen. Wat D66 betreft, zou een mooi vervolg het 5 Meiplein in Maarn zijn. Het mooie van Shared Space is dat het zorgt voor verwarring. Want dan moeten de mensen zelf opletten. Dus weg met al die borden, reflectoren, stoplichten, vangrails, haaientanden, flitspalen, verdrijvingsvlakken, stoepranden, strepen en pijlen, om maar een greep uit de gereedschapskist te doen. Succesvolle voorbeelden uit Nederland en Engeland ondersteunen dit. Het is volgens D66 duidelijk dat al die borden, etc.. alleen maar schijnzekerheid bieden en vaak zelfs contraproductief zijn. ‘Borden regelen het verkeer niet, maar alleen de schade na een ongeval’, stelde Hugo Prakke tijdens de vergadering.

Als laatste punt, en ook met het oog op het rapport van de Rekenkamer, heeft D66 benadrukt dat voor de realisatie van het nieuwe gemeentekantoor een externe projectleider moet worden ingezet. De bouw van het gemeentekantoor blijft een uniek project waarvoor een projectleider gewenst is die de nodige ervaring heeft.