Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2010

Ontwerp bestemmingsplan De Donderberg in Leersum

Woensdag 30 juni jl. had Hugo een afspraak met vertegenwoordigers van de Vereniging Dorp en Natuur (Leersum-Amerongen) over het ontwerp bestemmingsplan De Donderberg in Leersum. Een locatie en een bestemming met een hele historie. Goed om hierover overleg te hebben met de vereniging omdat zij in het verleden actie hebben gevoerd tegen deze 'kolos in het bos'. De vereniging staat nu gematigd positief tegenover de wijziging van het bestemmingsplan, vooral ook vanuit het oogpunt dat de huidige locatie aan het verloederen is. Er moet iets gebeuren. Alleen jammer dat er in het nieuwe plan alleen nog sprake is van 14 appartementen en de functie van VVV, etc… is komen te vervallen. Is dit nu de Groene Entree van Leersum voor alle toeristen die vanaf de A12 komen? Welke doelgroep is geinteresseerd in deze appartementen en past dit binnen de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente? Hoe zit het met het fijnstof en waarom kan de duurzaamheid van het gebouw niet hoger zijn dan de gemelde 7? Allemaal vragen die de Vereniging Dorp en Natuur waarschijnlijk in haar eigen zienswijze zal inbrengen waarin ook nadrukkelijk zal worden gevraagd om af te zien van de afwijking van 10% omdat daarom het bouwvolume wel erg groot zou kunnen worden. Voor een definitieve beoordeling moet eigenlijk worden gewacht tot de daadwerkelijke tekeningen. De Vereniging zal dit tzt verder beoordelen, maar een actie tegen een vernieuwde 'Kolos in het Bos' zal er waarschijnlijk niet komen. D66 vindt het belangrijk om de zienswijze van betrokken partijen rechtstreeks te horen en te bekijken waar we gezamenlijk kunnen optrekken. Voorafgaand aan de behandeling in het najaar zal er daarom zeker weer contact zijn met de Vereniging. Het is jammer om wederom te moeten constateren dat de gemeente geen contact heeft opgenomen met de Vereniging bij het opstellen van dit ontwerp bestemmingsplan. Niet dat dit moet, maar gezien de historie zou het logisch zijn om de wederzijdse banden aan te halen in de voorbereidingsfase.