Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2010

D66 twijfelt over blowverbod

In de Raadsvergadering van 28 juni jl. heeft D66, ondanks vele twijfels, ingestemd met het voorstel voor het aanwijzen van gebieden waar een verbod geldt voor het gebruik van softdrugs, het zogenoemde blowverbod. Opvallend is namelijk dat een stad als Utrecht vindt dat er te veel juridische haken en ogen aan zitten en er daarom niet aan begint. De stad Utrecht ziet voldoende andere instrumenten om overlast in de openbare ruimte tegen te gaan. Ondanks onze grote twijfels hebben we toch ingestemd met het voorstel, met name door de expliciete vraag van de politie. Daarbij heeft D66 gevraagd om slechts een zeer incidentele inzet van dit middel waarbij de Raad regelmatig wordt geinformeerd over de inzet van dit middel en de resultaten ervan.