Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2010

D66: ‘Niemand hoeft te betalen voor het vuil van een ander’.

Mensen die alleen wonen moeten niet langer een onevenredig deel van de rekening betalen voor de afvalverwijderingskosten. Hoewel er een apart tarief is voor alleenwonenden en huishoudens met meerdere personen, is het verschil in tarief niet in verhouding tot het verschil in echte kosten. Hugo Prakke, Raadslid D66 Utrechtse Heuvelrug, stelde in de raadsvergadering van 28 juni jl. hetvolgende: “D66 wil de afvalbelastingen eerlijker maken zodat niemand hoeft te betalen voor het vuil van een ander.”

Eerlijker verdelen

Ongeveer de helft van de afvalverwijderingskosten voor de gemeente zijn direct afhankelijk van de hoeveelheid afval die verwerkt moet worden. Volgens Hugo Prakke betalen alleenwonenden momenteel jaarlijks tot wel 62,- euro teveel. Prakke: “De vaste kosten bestaan uit het langs laten rijden van de vuilniswagen en de administratie. Dat je hier per voordeur voor betaalt, kan ik begrijpen. De andere helft zijn de afvalverwerkingkosten. Huishoudens met meer mensen produceren ook meer afval. Van het verschil kan je een week eten.”

Aansluiten bij bezuinigingen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet straks jaarlijks aanzienlijk minder gaan besteden. D66 ziet hier een kans: “Bij onze lokale heroverwegingen zal zowel de financiering als het bestedingspatroon van de gemeente structureel veranderen. Als we dit gaan veranderen, moeten we het ook meteen goed doen. Dit is een mooie gelegenheid om onze afvalbelastingen eerlijker te maken. Daarom hebben we ook aan het College gevraagd om dit nader te onderzoeken en in het kader van de begroting 2011 te komen met een voorstel voor een eerlijkere verdeling van de lokale lasten.”