Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 juni 2010

Motie Gemeentelijke Monumenten

D66 heeft in de raadsvergadering van 17 juni jl. samen met VVD, GroenLinks/PvdA en SP een motie ingediend over de gemeentelijke monumenten binnen onze gemeente. In deze raadsvergadering is een nieuwe monumentenverordening vastgesteld waarin slechts indirect sprake is van een verbod op het wegkwijnen en verkommeren van gemeentelijke monumenten. We willen echter de cultuurhistorische waarden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug behouden zoals onder andere verwoord in de Structuurvisie. Onze gemeentelijke monumenten zijn een essentieel onderdeel van die waarden. Diverse monumenten zijn echter door achterstallig, onvoldoende of geen onderhoud aan het verpauperen. D66 ziet met lede ogen aan dat dit proces voor diverse monumenten sinds jaar en dag steeds verder doorgang vindt en daarmee de cultuurhistorische belevingswaarde van ons prachtige gebied zeer tekort doet. In de motie, die door de gemeenteraad is aangenomen, wordt het college van B&W verzocht een pro-actief beleid te gaan voeren om dergelijke wegkwijningsprocessen tegen te gaan. We hebben tevens aan het college gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden daartoe zijn waarbij onder andere de volgende punten worden meegenomen: verscherping van strafmaten, druk uitoefenen op eigenaren en het door de gemeente (laten) vorderen van monumentale objecten.