Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 juni 2010

Bezuinigingen centraal

 Op donderdag 20 mei jl. hield VNG-afdeling Utrecht haar jaarlijkse voorjaarscongres in het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen (Mijdrecht). Er werd veel gesproken over bezuinigen en over het al dan niet gebruiken van de kaasschaaf daarbij. Voorzitter Koos Janssen, burgemeester van Zeist, heette de ongeveer 100 aanwezigen waaronder Jan Willem Eggink en Hugo Prakke van D66 Utrechtse Heuvelrug, een warm welkom. Vervolgens stak burgemeester Marianne Burgman van De Ronde Venen de loftrompet over haar groene gemeente met nu nog 34.000 inwoners (na de herindeling met Abcoude 44.000).

Harrie Aardema, hoogleraar publiek management bij de Open Universiteit Nederland en organisatieadviseur bij BMC, ging in de debat met gemeentesecretaris Henk Huitink (Amersfoort) over het thema van het congres 'De kaasschaaf voorbij'. Aardema: 'Eind jaren tachtig werd al gesproken over de befaamde kaasschaaf en teruglopende middelen uit het Gemeentefonds. De geschiedenis herhaalt zich.' Huitink is een andere mening  toegedaan. 'Gooi geen oude kaasschaaf weg voor je iets anders hebt.' Hij noemde drie typen van bezuinigingen die gemeenten kunnen toepassen. De incrementele manier (sprokkelen en je boerenverstand gebruiken), de kerntakendiscussie en de systeeminnovatie. De afgelopen jaren is er flink gesneden in het ambtenarenapparaat van Amersfoort. Ook wordt kritisch gekeken naar welke taken de gemeente al dan niet uit blijft voeren in de toekomst. 'De vraag is: wat voor gemeente wil je zijn, en waar bezuinig je op? Op ambitie, financiën of je organisatie?'

Na dit debat ontspon zich een discussie tussen de aanwezigen. Gemeentesecretaris Jan Langelaar van Veenendaal vindt dat gemeenten zich niet al te gek moeten laten maken. 'Er wordt hard geroepen dat de administratieve lasten moeten dalen, maar er komen dagelijks weer nieuwe regels bij. Ik pleit voor bestuurlijke ongehoorzaamheid. Veel lokale bestuurders lopen achter elkaar aan qua beleid.' De economische crisis kan ook als katalysator werken, zo werd door veel gemeentebestuurders beaamd. Joost van Oostrum, burgemeester van Rhenen, vindt dat er wat hyperig wordt gedaan over de kerntakendiscussie die nu gevoerd wordt in gemeentelijk Nederland. 'Ik ben van mening dat je continu bezig moet zijn om deze positie te zoeken. Doe je als gemeente goed wat je aan taken moet doen?'

De boeiende ochtend werd afgesloten door een humoristisch optreden van Vincent Bijlo.

Hugo Ptrakke