Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Utrechtse Heuvelrug

D66 gaat voor de mooiste gemeente van Nederland

Plannen waar maken!

D66 heeft op 3 juli jl. bij de Algemene Beschouwingen het initiatief genomen om geen kandidaat voor de 4de wethouder voor te stellen. In plaats daarvan wil D66 het vrijkomende budget van circa 80.000,- euro besteden aan de ambities in het raadsbrede programma. We willen onze plannen waarmaken en willen daarvoor dit budget gebruiken. We hebben gezien dat het draagvlak voor een 4de wethouder bij Raad en College te gering is. Maar teveel onderwerpen zoals de uitvoering van het economisch programma, de routekaart naar Klimaatneutraal 2035, onze woningbouwopgave en de uitvoering van het GVVP staan nog op oranje. D66 blijft hiervoor strijden. Als het dan niet is met een 4de wethouder, dan door een effectieve besteding van het vrijgekomen budget.